تعویض پنجره دو سه جداره - تعویض پنجره قدیمی در شهریار, تعویض,پنجره,قدیمی,شهریار,, تعویض پنجره قدیمی در شهریار

تعویض پنجره قدیمی در شهریار

شنبه 17 تیر 1396
10:07 ق.ظ
بهرام پروهانیکی از مهمترین مراحل در پروژه تعویض پنجره قدیمی درشهریار ، بررسی دقیق پنجره های موجود (قدیمی) می باشد چرا که می بایست فریمها و قابها بطور دقیق ابعادبرداری و بررسی شوند تا پنجره های دوجداره upvc جایگزین،کمترین تفاوت و فاصله را از فریمهای قدیمی داشته باشد و با نصب پنجره های جدید و تعویض پنجره قدیمی درشهریار فضای خالی بین دو فریم به حداقل نزدیک به صفر،نزدیکتر شده و فریم جدید کاملا فریم قدیمی را پوشش دهد تا کاملا پنجره های تعویضی فیکس و فیت فضای قاب قرار گیرد.

نصب پنجره دوجداره
یکی از مهمترین مراحل در پروژه تعویض پنجره قدیمی درشهریار ، بررسی دقیق پنجره های موجود (قدیمی) می باشد چرا که می بایست فریمها و قابها بطور دقیق ابعادبرداری و بررسی شوند تا پنجره های دوجداره upvc جایگزین،کمترین تفاوت و فاصله را از فریمهای قدیمی داشته باشد و با نصب پنجره های جدید و تعویض پنجره قدیمی درشهریار فضای خالی بین دو فریم به حداقل نزدیک به صفر،نزدیکتر شده و فریم جدید کاملا فریم قدیمی را پوشش دهد تا کاملا پنجره های تعویضی فیکس و فیت فضای قاب قرار گیرد.
پروژه تعویض پنجره قدیمی در شهریار یک پروژه بازسازی در مقایسه با بخش های دیگر، ساده ترین قسمت پروژه می باشد زیرا هیچ گونه تخریب ، آهن کشی ، کچ کاری ، بنایی و … را نمی طلبد! این شرکت با کادری حرفه ای که شامل تیم طراحی و تولید و نصب باتجربه هستند می تواند شما را به این اطمینان برساند که پنجره های تعویضی  UPVC شما با حداکثر قابلیت و کیفیت اجرا گردد.مراحل نصب تعویض پنجره قدیمی در شهریار : مرحله قبل از نصب پنجره ها برداشتن پنجره های قدیمی می باشد که این مرحله نیز حائز اهمیت زیادی است و نیاز به تکنسین های مجرب دارد چرا که این نیروهای اجرائی می بایست فریمهای قدیمی را از مناطقی خاص قطع و حذف کنند تا آسیبی به قاب اصلی وارد نیاورده و فضای کافی و مناسبی برای استقرار فریم های جدید حاصل گردد. تجربه ی کافی تیم نصب می تواند کاملا از تخریب قاب و پیرامون پنجره جلوگیری کند.بعضا تیم تازه کار برای نصب و تعویض پنجره قدیمی درشهریار می تواند تخریب زیادی به قاب پنجره و پیرامون آن وارد آورده و موجب دوباره کاری در نصب و تخریب قاب پنجره شده و هزینه های زیادی را در پی داشته باشد. بررسی دقیق پنجره های قدیمی اهم از فریم ها،طر ح ها،بازشوها و موانع و حریم بازشوها می تواند کمک زیادی به انتخاب طرح مناسب برای پنجره های دوجداره جدید نماید،ما می توانیم با کمی بررسی بیشتر در انتخاب بازشوهای پنجره های جدیدمان معایب طرح پنجره قدیمیمان را در تعویض آن مرتفع کرده و پنجره هایی داشته باشیم که کاملا با نیاز و ساختار چیدمان محیطمان سازگاری داشته باشد.
از مزایای تعویض پنجره قدیمی در شهریار می توان موارد زیر را نام برد:
1- مقاوم در برابر شرایط مختلف آب و هوایی
2- مقاوم در مقابل نفوذ اشعه ماوراء بنفش خورشید
3- عدم اشتعال در هنگام آتش سوزی و حریق
4- مقاوم در برابر زنگ زدگی ،خوردگی و رطوبت هوا
5- ایمن در برابر سرقت
6- بی نیاز به صرف هزینه رنگ آمیزی
7- تنوع در طرح و تطابق با هر نوع معماری
8- تنوع در رنگ
9- نظافت راحت و آسان
10- نصب آسان
11- ثبات رنگ در برابر اشعه خورشید
12- مقاوم در برابر عوامل خوردگی – اسیدها و بازها   و موارد شیمیایی
13- مقرون به صرفه
14- تنوع در طرح و نوع بازشوها