تعویض پنجره دو سه جداره - هزینه پنجره دوجداره یو پی وی سی وین تک, هزینه,پنجره,دوجداره,یو,پی,وی,سی,وین,تک,, هزینه پنجره دوجداره یو پی وی سی وین تک

هزینه پنجره دوجداره یو پی وی سی وین تک

یکشنبه 10 شهریور 1398
10:47 ق.ظ
بهرام پروهانهزینه پنجره دوجداره یو پی وی سی وین تک:در نوشته زیر دلایلی را که سبب افزایش قیمت پنجره وین تک می شود را بیان می کنیم. این دلایل از دو منظر پروفیل یو پی وی سی وین تک و ساختار پنجره مورد بررسی قرار می دهیم. برای سفارشات خود به شرکت پنجره ماندگار با شماره 09127298086 تماس بگیرید.هزینه پنجره دوجداره یو پی وی سی وین تک

پروفیل یو پی وی سی از مهم ترین قطعات سازنده پنجره دوجداره وین تک است. به همین علت قیمت و مقدار بکارگیری از پروفیل بر روی هزینه پنجره وین تک به طور کامل اثر دارد.
اثر شکل پروفیل وین تک روی قیمت پنجره وین تک

قیمت متر طول پروفیل یو پی وی سی ارتباط مستقیمی با مقدار وزن آن دارد. بعضی از پروفیل های یو پی وی سی نامرغوب با کم شدن وزن در یک متر پروفیل یو پی وی سی ، قیمت آن را نیز کم میکند و سبب افت استحکام و کیفیت پروفیل یو پی وی سی خواهند شد.

قیمت پروفیل وین تک پروفیل وین تک شامل تقسیم بندی در سری و مدل پروفیل می شود.

 مقایسه وزن پروفیل و قیمت پنجره دوجداره وین تک :

فریم کشویی > فریم سری 70 > فریم سری 60

فریم > ساش کشویی > ساش(بازشو) = مولیون
اختلاف قیمت پروفیل وین تک
قیمت متری پروفیل وینتکمقایسه پروفیل سری 60 و 70:

هزینه پنجره دوجداره وین تک سری 70 نسبت به پروفیل سری 60، 10% بالاتر است. این اختلاف قیمت پنجره وین تک شامل پروفیل های فریم، مولیون، ساش می شود.

فرق پروفیل سری 60 و سری 70 وین تک: شاید برای شما این پرسش پیش بیاید که این دو سری چه تفاوتی با یکدیگر دارند.

پروفیل وین تک سری 60 یا W640 دارای عرض 6 سانتی متر ولی پروفیل سری 70 یا W700 دارای عرض 7 سانتی متر می باشد.
وزن، مقاومت و قیمت پروفیل سری w 700 وین تک از پروفیل سری w 640 بیشتر است.

مقایسه پروفیل سری 70 و سری کشویی:

تفاوت سطح مقطع سری 70 و پروفیل کشویی وین تک قیمت متری پروفیل فریم ریلی وین تک به صورت تقریبی 85% نسبت به قیمت پروفیل یو پی وی سی فریم سری 70 تفاوت دارد. اما قیمت پروفیل بازشو کشویی نسبت به پروفیل بازشو سری 70 تقریبا 80% بالاتر است.

*در نظر داشته باشید میزان اختلاف تنها در پروفیل یو پی وی سی است و نه در کل قیمت پنجره وین تک

قیمت پروفیل وین تک سری 70 = پروفیل سری 60 * 1.1

قیمت پروفیل وین تک سری کشویی = پروفیل سری 70 * 1.80

تاثیر مقدار مصرف پروفیل روی قیمت پنجره وین تک

برای اینکه اثر مقدار مصرف پروفیل را در قیمت مترمربع پنجره وین تک مشاهده کنیم، پنجره با ابعاد 1.4 متر در 1.4 متر را چک می کنیم.