تعویض پنجره دو سه جداره - پنجره دوجداره زاهدان ضد گردو غبار اختصاصی, پنجره,دوجداره,زاهدان,ضد,گردو,غبار,اختصاصی,, پنجره دوجداره زاهدان ضد گردو غبار اختصاصی

پنجره دوجداره زاهدان ضد گردو غبار اختصاصی

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
02:06 ب.ظ
بهرام پروهانپنجره دوجداره زاهدان ضد گردو غبار اختصاصی: گردو غبار و دود آلودگی هوا یکی از اصلی ترین مشکلات  شھرهایی مانند زاهدان امروزی است. ایجاد سر و صدای زیاد می تواند مشکلات زیادی ھم برای افراد به ھمراه داشته باشد که از جمله آن بروز مشکلات تنفسی و ریوی است که رفع این مشکلات بسیار سخت و پرھزینه می باشد و ممکن است که  زمان بسیار زیادی برای درمان آن طول بکشد. با توجه به این مشکلات استفاده از درب و پنجره دوجداره به ویژه پنجره دو جداره upvc که یکی از بھترین انواع آن است، می تواند این مشکلات را برطرف کنند چرا که این نوع پنجره دو جداره عایق صوتی است و از ورود سر و صدا به منزل شما جلوگیری می کند.

پنجره دوجداره

پنجره دوجداره زاهدان ضد گردو غبار اختصاصی

اگر محل کار شما یا منزل مسکونی شما در محیط ھای پر گردو غبار و دودو از جمله در کنار اتوبان، یا خیابانھای شلوغ واقع است می توانید از پنجره دو جداره ضد گردو غبار استفاده کنید. دلیل عایق  بودن پنجره دو جداره نوع پروفیل یو پی وی سی آن است که خود عایق صوتی و حرارتی می باشد و ھمچنین شیشه دو جداره که محیطی خلاء ایجاد می کند کھ این محیط خلاء از وارد شدن گردو غبار جلوگیری می کند . در اصل پنجره ھای عایق به پنجره ھایی گفته می شود که معمولا با نام پنجره ھای دو جداره یا شیشه ھای دو جداره و یا پنجره سه جداره شناخته می شود. پس بنابراین شیشه ھای دو جداره عایق بسیار مناسبی برای گردو غبار و دود می باشند کھ می تواند حدود 95 درصد ازانتقالگردو خاک و دود کاھش دھد.

پنجره عایق

پنجره دوجداره زاهدان ضد گردو غبار

بھترین پنجره دو جداره ضد گردوغبار و دود  بھترین پنجره دوجداره عایق یو پی وی سی را این گونه تشخیص می دھند که ھر چه ضخامت شیشه ھا بالاتر برود از ورود سرو صدا به داخل خانه  یا محل کار کاھش پیدا می کند. ھمچنین عوامل دیگری که در ضد صدا بودن پنجره ھای دو جداره تاثیر فراوانی دارند عبارت انداز: پروفیل یو پی وی سی که ھرچه تعداد حفره ھا و یا کانال ھای آن زیاد باشد پنجره دو جداره شما از عایق بالایی برخوردار می باشد. ھمچنین یراق آلات درعایق بودن بسیار تاثیر گذار می باشد. برای بالابردن ضدگردو غبار بودن حتما از یراق آلات دوحالته استفاده کنید و اگر پنجره ھای شما کشویی است به جای استفاده از یراق آلات کشویی از یراق آلات فولکس واگنی استفاده نمایید.